Kara dla szwedzkich piłkarzy za homofoniczne zachowania? Rok zawieszenia

Szwedzcy piłkarze, którzy obrażali swoich przeciwników, rzucając pod ich adresem inwektywy o homofobicznym zabarwieniu, zostaną ukarani za swoje zachowanie. Cała drużyna zostanie zawieszona na rok.

 

Mowa o piłkarzach amatorskiej drużyny Sorskogen. W czasie meczu z drużyną, w której występują piłkarze o różnej orientacji seksualnej, mieli oni rzucać niewybredne komentarze pod adresem rywali. Wszyscy, którzy nie przyznali się do obraźliwego zachowania zostali zawieszeni przez zarząd drużyny na 12 miesięcy.

 

Cała sprawa jest dość kontrowersyjna. Nawet arbiter, który prowadził spotkanie nie słyszał obelg i nie reagował. Prezes drużyny Snipers, której piłkarze poczuli się dotknięci zachowaniem swoich przeciwników twierdzi jednak, że agresja słowna z ich strony była bezdyskusyjna. Okręgowy związek piłkarski również nie został obojętny wobec sprawy. Piłkarze Sorskogen zostali przez niego obciążeni karą finansową – każdy ma zapłacić po 758 dolarów.

 

Warto też zaznaczyć, że piłkarze Sorkgosen nie po raz pierwszy są oskarżani o podobne zachowanie. Wcześniej byli już karani za przejawy rasizmu i ksenofobii oraz za zbyt brutalną grę. Pozostaje mieć nadzieję, że roczne zawieszenie skłoni ich do zmiany postępowania. Niewielkie kary finansowe nałożone przez okręgowy związek piłkarski raczej nie okażą się zbyt dotkliwe.